ACOTAX är ett bygg

ACOTAX är ett bygg - och renoveringsföretag med ansvarsförsäkring.

Vi har klara regler som försäkrar våran kvalitets- och miljöpolicy.

inf2.jpg
 

 läs mer ...

fotobg.jpg

 

Uppsala 2018-05-25     

                                                                                                   DGPR rutiner 2018/1              

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

I enligheten av General Data Protection Regulation (GDPR) som börjar gälla inom EU den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL), införde vi nya rutiner angående hantering av personuppgifter.

Vi behöver dina uppgifter för att bland annat kunna hantera din order, leverera dina varor, tjänster, hantera betalningar, skicka information.

 

Här kan du läsa mer om hur ACOTAX BYGG AB hanterar dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling

 

 1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund eller representerar vår kund.

 

 1. Allmänt

ACOTAX BYGG AB är en familjeägd byggföretag med säte i Uppsala.

ACOTAX BYGG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/.

Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

Hos ACOTAX BYGG AB tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

 • Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
 • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
 • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
 • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 

 1. Vilken information samlar ACOTAX BYGG AB in om dig?

För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund, vi samlar följande information om dig

 • Ditt för- och efternamn
 • Ditt personnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

 

 1. När samlar ACOTAX BYGG AB in din information?

ACOTAX BYGG AB samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer våra tjänster. Vi samlar även in uppgifter när du t.ex. frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss och ger oss feedback.

 

 1. Hur använder ACOTAX BYGG AB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning
 • Hantera ditt konto
 • Behandla dina betalningar
 • Leverera produkter och tjänster
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter, tjänster och utveckla nya tjänster
 • Analysera trender

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter

(dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att

fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex underleverantörer, transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall

endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. ACOTAX BYGG AB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår samarbetsgrupp. Vi säljer inte dina personuppgifter.

 

 1. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Vänligen kontakta oss med din begäran.

 

 1. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till ACOTAX BYGG AB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss enligt nedan

       8.  Kontakta oss

 • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Mobil: 0733 94 44 11
 • Brev: ACOTAX BYGG AB, Tjädervägen 32, 756 53 Uppsala

 

Lediga jobb

5

Underleverantörer

7.jpg

Galleri

6.jpg

Kontakt

Kontakta oss för kostnadsfri hembesök.

Mob. 0733 94 44 11

E-mail: acotax@gmail.com

mapa2.png